Prominente economen roepen op tot protest tegen bankenunie

160 Duitse economen – waaronder grote namen als Hans-Werder Sinn en Klaus Zimmermann – roepen in een open brief op te protesteren tegen de besluiten van de laatste eurotop. Ze zijn het er niet mee eens dat banken nu ook een beroep op het permanente noodfonds voor de euro ESM kunnen doen. Volgens de economen profiteren vooral de banken en niet de euro. Ze vinden dat de belastingbetaler niet mag opdraaien voor banken die hun schulden niet kunnen betalen. Deze beslissing ‘”waartoe kanselier Merkel zich gedwongen zag” is fout, aldus de economen.

Lees verder

12-year old Victoria Grant explains why most of the world, is in debt.

Beste Elsevier Redactie,

Email verstuurd 21 mei 14:18

Beste Elsevier Redactie,

Het is erg stil in ‘de media’ (ook bij jullie) over de werkelijke gevolgen van het ESM verdrag.

Daarentegen woedt er op internet en twitter een ware storm: https://twitter.com/#!/search/realtime/%23esm

De grote verontwaardiging en ronduit negatieve reacties op het ESM verdrag worden onderbouwd niet alleen door een ‘YouTube filmpje’ zoals dhr. de Jager zegt, maar ook door mensen die het verdrag hebben gelezen, zoals ik.

In Duitsland hebben ondertussen meer dan 800.000 mensen een petitie ondertekend om het ESM niet te ratificeren.

In Nederland wordt de inhoud van het ESM (angstvallig?) buiten de media gehouden. Er wordt wel gesproken over ‘noodfonds’ en ‘redden van Spanse banken’, maar niet over het volledig buitenspel zetten van de Tweede Kamer.

Met deze passages wordt de Tweede Kamer buitenspel gezet:

ESM Artikel 9.2:
De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald tot onder het in artikel 8, lid 2, vastgelegde niveau, dat door de Raad van gouverneurs kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 10, en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

ESM Artikel 9.3:
[…] De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe op verzoek elke door de directeur overeenkomstig dit lid verrichte opvraging van kapitaal te betalen binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst.

ESM Artikel 10.1:
De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ESM Artikel 32.3:
Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financierings- instrumenten.

ESM Artikel 32.4:
De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

Een dergelijk ingrijpend verdrag ‘verdient’ meer aandacht in de media, maar zeker bij een blad als Elsevier.

De stemming ter ratificatie staat voorlopig nog op woensdag a.s., dus om ‘mosterd na de maaltijd’ te voorkomen zou een publicatie op het web vóór woensdag waarin bovenstaande punten worden uitgelegd aan de lezer niet misstaan.

De dag dat Nederland mogelijk haar soevereiniteit verliest en de Tweede Kamer haar relevantie moet op z’n minst door u worden verslagen, denk u niet?

Alvast dank.

Met vriendelijke  groet,

Geachte heer van Haersma Buma,

Email verstuurd 21 mei 11:28

Geachte heer van Haersma Buma,

Ik lees op uw pagina op www.tweedekamer.nl: “Het is mijn ambitie om in de Tweede Kamer bij te dragen aan een veilige en betrokken samenleving.”

Heeft u meegekregen hoe ‘betrokken’ mensen zijn met het ESM verdrag? (https://twitter.com/#!/search/realtime/%23esm)

De grote verontwaardiging en ronduit negatieve reacties op het ESM verdrag worden onderbouwd niet alleen door een ‘YouTube filmpje’ zoals dhr. de Jager zegt, maar ook door mensen die het verdrag hebben gelezen, zoals ik.

In Duitsland hebben ondertussen meer dan 800.000 mensen een petitie ondertekend om het ESM niet te ratificeren.

In Nederland wordt de inhoud van het ESM (angstvallig?) buiten de media gehouden. Er wordt wel gesproken over ‘noodfonds’ en ‘redden van Spanse banken’, maar niet over het volledig buitenspel zetten van de Tweede Kamer.

Met deze passages wordt de Tweede Kamer buitenspel gezet:

ESM Artikel 9.2:
De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald tot onder het in artikel 8, lid 2, vastgelegde niveau, dat door de Raad van gouverneurs kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 10, en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

ESM Artikel 9.3:
[…] De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe op verzoek elke door de directeur overeenkomstig dit lid verrichte opvraging van kapitaal te betalen binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst.

ESM Artikel 10.1:
De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ESM Artikel 32.3:
Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financierings- instrumenten.

ESM Artikel 32.4:
De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

Ik zie dat u in het bestuur zit van de Stichting voor Parlementaire Geschiedenis. U begrijpt dat als het ESM a.s. woensdag wordt geratificeerd deze dag in de geschiedenisboeken zal worden geduid als de dag dat de Tweede Kamer haal relevantie heeft verloren.

Gaat dat gebeuren met uw stem?

Kan ik er op vertrouwen dat u het niet zo ver laat komen?

Met vriendelijke groet,

Geachte heer Blok,

Email verstuurd 21 mei 11:02

Geachte heer Blok,

Woensdag komt het ESM verdrag ter ratificatie in de kamer naar ik heb begrepen. Ik heb het verdrag met verbazing gelezen. De verbazing is nog groter als ik prominente VVD’ers het ESM verdrag hoor verdedigen.

Het gaat om deze passages:

ESM Artikel 9.2:
De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald tot onder het in artikel 8, lid 2, vastgelegde niveau, dat door de Raad van gouverneurs kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 10, en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

ESM Artikel 9.3:
[…] De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe op verzoek elke door de directeur overeenkomstig dit lid verrichte opvraging van kapitaal te betalen binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst.

ESM Artikel 10.1:
De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ESM Artikel 32.3:
Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financierings- instrumenten.

ESM Artikel 32.4:
De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

Begrijpt u dat ons parlement buiten spel wordt gezet in bovenstaande? Mag ik er vanuit gaan dat de ‘Volkspartij voor Vrijheid en Democratie’ haar naam waar maakt? Of moet ik na woensdag maar vergeten waar de letters ‘VVD’ voor staan?

Met vriendelijke groet,

Geachte heer Dijkhoff,

Email gestuurd 16 mei, als antwoord op eerdere e-mail.

Geachte heer Dijkhoff,

Dank voor uw, uitgebreide, antwoord. Ik waardeer dit zeer, wetende dat u, net als ik, een druk bestaan leidt.

Uw vurig betoog lezende mag ik er vanuit gaan dat u en uw partij het ESM niet steunt cq. ratificeert?

Mocht u twijfelen: http://www.youtube.com/watch?v=Lf0O0sm664M (origineel, zonder ondertiteling, meer dan 200.000 keer bekeken: http://www.youtube.com/watch?v=d6JKlbbvcu0)

Het bewaken van onze vrijheid en democratie vereist moedige mensen in het parlement. Ik ben mij er van bewust dat het niet ratificeren van het ESM veel moed vereist, maar is gezien de inhoud van het verdrag de enige optie voor een vrij een democratisch Nederland.

De stemming op de 22e mei over de ratificering van het ESM verdrag is het moment waarop uw woorden over vrijheid en democratie inhoud krijgen. Of holle frases blijken.

Met vriendelijke groet,

Geachte heer Samsom,

Email gestuurd 20 mei 23:48

Geachte heer Samsom,

Ik heb het ESM verdrag voor u gedownload van http://www.rijksoverheid.nl en als PDF bijgesloten. Kijkend naar wat u in verschillende praatprogramma’s hierover zegt bekruipt mij namelijk het gevoel dat u het niet heeft gelezen.

Onderaan deze e-mail staan de belangrijkste passages uit het verdrag waar heel veel mensen terecht en onderbouwd tegen in opstand komen.

En mocht u denken, dat verzet tegen het ESM verdrag valt wel mee: https://twitter.com/#!/search/%23esm

In Duitsland is ook heel veel verzet tegen het ESM, meer dan 800.000 Duitsers hebben een petitie ondertekend. In Nederland blijft om onduidelijke redenen het ESM uit het nieuws, maar sinds er meer over bekend is hebben al +/- 10.000 mensen een petitie in Nederland ondertekend (http://www.petities.nl/petitie/het-esm-verdrag).

Als u onderstaande passages uit het verdrag leest begrijpt u denkt ik ook wel dat u als ‘volksvertegenwoordiger’ en ‘sociaal-democraat’ een ratificering op geen enkele wijze kunt goed praten. En gezien de enorme storm die op internet / twitter woedt vermoed ik dat u hier ook niet de kans voor krijgt.

Als ik er vanuit ga dat u het beste met Nederland ALS LAND voor heeft stemt u en uw partij de PvdA tegen ratificatie. In het andere geval weten de Nederlands staatsburgers ook meteen dat u banken (‘redden’) belangrijker vindt dan onze soevereiniteit.

Met vriendelijk groet,

PS: Wist u dat Goldman Sachs ook weer een bedenkelijke rol speelt in dit ESM? (welke bank bent u eigenlijk aan het ‘redden’?)

PS: U kunt een samenvatting van de gevolgen van het ESM verdrag hier terugzien:

De bewuste ESM artikelen:

ESM Artikel 9.2:
De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald tot onder het in artikel 8, lid 2, vastgelegde niveau, dat door de Raad van gouverneurs kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 10, en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

ESM Artikel 9.3:
[…] De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe op verzoek elke door de directeur overeenkomstig dit lid verrichte opvraging van kapitaal te betalen binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst.

ESM Artikel 10.1:
De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ESM Artikel 32.3:
Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financierings- instrumenten.

ESM Artikel 32.4:
De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

Meerderheid eens met Wilders over ESM-truc Den Haag

Een demissionair kabinet jast het ESM-pact erdoor. Omdat het kan.

Maurice de Hond peilde vandaag op enkele stellingen over het ESM akkoord. Interessante uitslagen.

Zo stelde hij een nogal insinuerende vraag waarbij alleen aandacht werd gegeven aan eventuele voordelen van het ESM akkoord:

Het is goed dat dit ESM-verdrag is gesloten, want op deze manier kan er snel ingegrepen worden als er problemen zijn in bepaalde landen

Maar zelfs op deze insinuerende vraag was men totaal verdeeld. 42% was het eens, 39% was het oneens, en 19 % had geen mening.

Lees verder

De overheid en de media in gebreke bij informatie over ESM

De Volkskrant brengt in het artikel ‘Wilders naar rechter om noodfonds’ onjuiste informatie over het ESM

In de Volkskrant van 18 mei 2012 staat een bericht onder de kop ‘Wilders naar rechter om noodfonds’. Met het noodfonds wordt het ESM bedoeld. Er zullen echter weinig abonnees zijn die weten wat het ESM is, omdat er door deze krant over dit instituut geen enkel inhoudelijk artikel is geschreven. Daarin staat de Volkskrant niet alleen. Ook de collega dagbladen, televisie en radio hebben tot nu toe nauwelijks aandacht besteed aan dit onderwerp.

Lees verder

Stem nee!

AMSTERDAM –  Op 15 of 16 mei moet het Nederlandse parlement stemmen over het ESM (European Stability Mechanism)-verdrag. Nu zijn verdragen meestal erg saaie onderwerpen om aan te kaarten maar dat is deze keer absoluut niet het geval. Mijn advies aan het parlement: stem nee! En wij kunnen als burgers een handje helpen. Het is van belang, want het ESM zet de democratie buitenspel.

Lees verder