Geachte heer van Haersma Buma,

Email verstuurd 21 mei 11:28

Geachte heer van Haersma Buma,

Ik lees op uw pagina op www.tweedekamer.nl: “Het is mijn ambitie om in de Tweede Kamer bij te dragen aan een veilige en betrokken samenleving.”

Heeft u meegekregen hoe ‘betrokken’ mensen zijn met het ESM verdrag? (https://twitter.com/#!/search/realtime/%23esm)

De grote verontwaardiging en ronduit negatieve reacties op het ESM verdrag worden onderbouwd niet alleen door een ‘YouTube filmpje’ zoals dhr. de Jager zegt, maar ook door mensen die het verdrag hebben gelezen, zoals ik.

In Duitsland hebben ondertussen meer dan 800.000 mensen een petitie ondertekend om het ESM niet te ratificeren.

In Nederland wordt de inhoud van het ESM (angstvallig?) buiten de media gehouden. Er wordt wel gesproken over ‘noodfonds’ en ‘redden van Spanse banken’, maar niet over het volledig buitenspel zetten van de Tweede Kamer.

Met deze passages wordt de Tweede Kamer buitenspel gezet:

ESM Artikel 9.2:
De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald tot onder het in artikel 8, lid 2, vastgelegde niveau, dat door de Raad van gouverneurs kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 10, en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

ESM Artikel 9.3:
[…] De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe op verzoek elke door de directeur overeenkomstig dit lid verrichte opvraging van kapitaal te betalen binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst.

ESM Artikel 10.1:
De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ESM Artikel 32.3:
Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financierings- instrumenten.

ESM Artikel 32.4:
De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

Ik zie dat u in het bestuur zit van de Stichting voor Parlementaire Geschiedenis. U begrijpt dat als het ESM a.s. woensdag wordt geratificeerd deze dag in de geschiedenisboeken zal worden geduid als de dag dat de Tweede Kamer haal relevantie heeft verloren.

Gaat dat gebeuren met uw stem?

Kan ik er op vertrouwen dat u het niet zo ver laat komen?

Met vriendelijke groet,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: