Geachte heer Samsom,

Email gestuurd 20 mei 23:48

Geachte heer Samsom,

Ik heb het ESM verdrag voor u gedownload van http://www.rijksoverheid.nl en als PDF bijgesloten. Kijkend naar wat u in verschillende praatprogramma’s hierover zegt bekruipt mij namelijk het gevoel dat u het niet heeft gelezen.

Onderaan deze e-mail staan de belangrijkste passages uit het verdrag waar heel veel mensen terecht en onderbouwd tegen in opstand komen.

En mocht u denken, dat verzet tegen het ESM verdrag valt wel mee: https://twitter.com/#!/search/%23esm

In Duitsland is ook heel veel verzet tegen het ESM, meer dan 800.000 Duitsers hebben een petitie ondertekend. In Nederland blijft om onduidelijke redenen het ESM uit het nieuws, maar sinds er meer over bekend is hebben al +/- 10.000 mensen een petitie in Nederland ondertekend (http://www.petities.nl/petitie/het-esm-verdrag).

Als u onderstaande passages uit het verdrag leest begrijpt u denkt ik ook wel dat u als ‘volksvertegenwoordiger’ en ‘sociaal-democraat’ een ratificering op geen enkele wijze kunt goed praten. En gezien de enorme storm die op internet / twitter woedt vermoed ik dat u hier ook niet de kans voor krijgt.

Als ik er vanuit ga dat u het beste met Nederland ALS LAND voor heeft stemt u en uw partij de PvdA tegen ratificatie. In het andere geval weten de Nederlands staatsburgers ook meteen dat u banken (‘redden’) belangrijker vindt dan onze soevereiniteit.

Met vriendelijk groet,

PS: Wist u dat Goldman Sachs ook weer een bedenkelijke rol speelt in dit ESM? (welke bank bent u eigenlijk aan het ‘redden’?)

PS: U kunt een samenvatting van de gevolgen van het ESM verdrag hier terugzien:

De bewuste ESM artikelen:

ESM Artikel 9.2:
De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald tot onder het in artikel 8, lid 2, vastgelegde niveau, dat door de Raad van gouverneurs kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 10, en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

ESM Artikel 9.3:
[…] De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe op verzoek elke door de directeur overeenkomstig dit lid verrichte opvraging van kapitaal te betalen binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst.

ESM Artikel 10.1:
De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ESM Artikel 32.3:
Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financierings- instrumenten.

ESM Artikel 32.4:
De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: