‘Elite zwendelt ons federaal Europa in’

De Europese leiders die de open markt en de euro invoerden, wisten dat dit zou leiden tot een crisis die alleen met een federale staat kon worden opgelost. Dat betoogt Thierry Baudet.

Er gaat geen week voorbij of de Europese leiders lanceren nieuwe plannen voor de verdere integratie van Europa. Die zou namelijk strikt noodzakelijk zijn – anders zouden ons hel en verdoemenis wachten. Toen ze begonnen aan de open markt, de open grenzen en de gedeelde munt zou de huidige eurocrisis niet te voorzien zijn geweest. Er zaten ‘weeffouten’ in het oorspronkelijke plan, zegt men dan; maar met de kennis van nu, worden die fouten hersteld.

Het zijn schandelijke leugens. Toen de open markt, de open grenzen en de gedeelde munt werden ingevoerd, wisten alle beslissers precies wat dit op termijn zou betekenen. Een politieke unie. Een federale staat. Maar ze wisten ook dat de bevolkingen er nooit in mee zouden gaan. Daarom zeiden ze het niet. Het moest eerst crisis worden – en dan konden ze doorpakken.

Lees verder

Prominente economen roepen op tot protest tegen bankenunie

160 Duitse economen – waaronder grote namen als Hans-Werder Sinn en Klaus Zimmermann – roepen in een open brief op te protesteren tegen de besluiten van de laatste eurotop. Ze zijn het er niet mee eens dat banken nu ook een beroep op het permanente noodfonds voor de euro ESM kunnen doen. Volgens de economen profiteren vooral de banken en niet de euro. Ze vinden dat de belastingbetaler niet mag opdraaien voor banken die hun schulden niet kunnen betalen. Deze beslissing ‘”waartoe kanselier Merkel zich gedwongen zag” is fout, aldus de economen.

Lees verder

Why You’ve Never Heard of the Great Depression of 1920 | Thomas E. Woods, Jr.

Presented by Thomas E. Woods, Jr., at “The Great Depression: What We Can Learn From It Today“, the Mises Circle in Colorado; sponsored by Limited Government Forum of Colorado Springs and hosted by the Ludwig von Mises Institute. Recorded Saturday, 4 April 2009.

CNBC admits We’re all slaves to central bankers

1 min: “To answer your question: We are absolutely slave to Central Banks”

Boris Johnson: Dithering Europe is heading for the democratic dark ages

 …And now look at what is being proposed in Greece. For the sake of bubble-gumming the euro together, we are willing to slaughter democracy in the very place where it was born. What is the point of a Greek elector voting for an economic programme, if that programme is decided in Brussels or – in reality – in Germany? What is the meaning of Greek freedom, the freedom Byron fought for, if Greece is returned to a kind of Ottoman dependency, but with the Sublime Porte now based in Berlin?

Lees verder

Klacht gemaild naar Nieuwsuur over zeer eenzijdige berichtgeving Eurocrisis

Geachte heer Groot,

Met verbazing heb ik moeten constateren hoe ons belastinggeld wederom wordt gebruikt om ‘het volk’ duidelijk te maken dat we vooral toch naar een politieke unie moeten binnen Europa (Barbara Baarsma).

Zonder kritische vragen, zonder weerwoord. Is dat journalistiek?

Ik ben niet gediend van politieke propaganda en al helemaal niet als deze uit algemene middelen wordt betaald!

Heeft u enig besef hoeveel weerstand er in Nederland en andere (soevereine?) landen tegen een politieke unie is? Misschien moet u daar eens een serieus item aan wijden.

Gegroet,

PS: ook fijn dat u de Bilderberg conferentie van twee weken geleden zo uitgebreid heeft belicht.

Nigel Farage Exposing New Giant Euro Banking Scam

12-year old Victoria Grant explains why most of the world, is in debt.

Email aan dhr. Dijkhoff (VVD) betreffende ‘masterplan’ Europa

Geachte heer Dijkhoff,

U zei: “Er is overigens ook geen sprake van dat daaraan gewerkt wordt. Het is een broodje aap.” (http://www.express.co.uk/posts/view/318045/EU-plot-to-scrap-Britain)

Maar nu staat hier:
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/340353/Europese-leiders-komen-met-vergaand-reddingsplan-euro.htm

Dus onder het mom van een ‘reddingsplan’ voor de euro wordt Europa verder gefederaliseerd. Wat zei u ook alweer: “Not on my watch”.

U zult begrijpen dat nadat de Tweede Kamer met uw steun het afschaffen van statiegeld op flessen wél controversieel heeft verklaart, maar het ESM verdrag niet ik grote moeite heb om u op uw woorden te vertrouwen.

“Actions speak louder than words”, heer Dijkhoff.

Het helpt natuurlijk ook niet dat uw voorman dhr. Rutte en prominent lid mevr. Kroes beide aanwezig waren bij de Bilderberg conferentie dit jaar in Chantilly, Virginia. Deze Bilderberg conferentie is nu niet bepaald een voorbeeld van ‘vrijheid en democratie’ (daar stonden de letters toch voor in VVD?).

Maar goed, we zullen zien welke instructies Rutte heeft ontvangen in Chantilly. Waarschijnlijk het verzet tegen Eurobonds opgeven?

U wilt niet weten hoe teleurgesteld ik ben in u, de VVD en de politiek in het algemeen. Het is zo triest om je soevereiniteit als land voor je ogen te zien verdwijnen en je er, schijnbaar, niets tegen kan doen.

De komende verkiezingen gaan over Europa (EU en Euro), hoe uw partij samen met anderen ook probeert om het hier niet over te laten gaan (amusante poging Stef Blok en Diedrik Samsom bij KvdB: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1261329). Heeft u gezien hoe er op Twitter over werd gelachen?

Ik kan de VVD niet meer vertrouwen als het onze soevereiniteit gaat en moet me gaan beraden welke partij onze soevereiniteit wel als hoogste in het vaandel heeft staan.

Met vriendelijke groet,

Beste Elsevier Redactie,

Email verstuurd 21 mei 14:18

Beste Elsevier Redactie,

Het is erg stil in ‘de media’ (ook bij jullie) over de werkelijke gevolgen van het ESM verdrag.

Daarentegen woedt er op internet en twitter een ware storm: https://twitter.com/#!/search/realtime/%23esm

De grote verontwaardiging en ronduit negatieve reacties op het ESM verdrag worden onderbouwd niet alleen door een ‘YouTube filmpje’ zoals dhr. de Jager zegt, maar ook door mensen die het verdrag hebben gelezen, zoals ik.

In Duitsland hebben ondertussen meer dan 800.000 mensen een petitie ondertekend om het ESM niet te ratificeren.

In Nederland wordt de inhoud van het ESM (angstvallig?) buiten de media gehouden. Er wordt wel gesproken over ‘noodfonds’ en ‘redden van Spanse banken’, maar niet over het volledig buitenspel zetten van de Tweede Kamer.

Met deze passages wordt de Tweede Kamer buitenspel gezet:

ESM Artikel 9.2:
De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald tot onder het in artikel 8, lid 2, vastgelegde niveau, dat door de Raad van gouverneurs kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 10, en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

ESM Artikel 9.3:
[…] De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe op verzoek elke door de directeur overeenkomstig dit lid verrichte opvraging van kapitaal te betalen binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst.

ESM Artikel 10.1:
De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ESM Artikel 32.3:
Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financierings- instrumenten.

ESM Artikel 32.4:
De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

Een dergelijk ingrijpend verdrag ‘verdient’ meer aandacht in de media, maar zeker bij een blad als Elsevier.

De stemming ter ratificatie staat voorlopig nog op woensdag a.s., dus om ‘mosterd na de maaltijd’ te voorkomen zou een publicatie op het web vóór woensdag waarin bovenstaande punten worden uitgelegd aan de lezer niet misstaan.

De dag dat Nederland mogelijk haar soevereiniteit verliest en de Tweede Kamer haar relevantie moet op z’n minst door u worden verslagen, denk u niet?

Alvast dank.

Met vriendelijke  groet,